Nedslag i kunstens historie

Fag i 1. periode ( 14. augt. – 02. okt. ), Formiddagsfag

Nedslag i kunstens historie
På kurset vil vi få muligheden for at få en større viden om og forståelse af kunstens historie. Igennem et overordnet udvalg af hovedtemaer – bevæger vi os igennem et udvalg af ismer og kunstnere – med hovedvægt på samtidskunsten.
Vi trækker de store linjer op, og samtidigt fordyber vi os i væsentlige værker. Vi kommer til at se på mange kunstværker og derigennem vil vi blive præsenteret for mange forskellige tidsperioder – og blive introduceret for hvordan kunsten, historien og samfundets udvikling hænger sammen.
Igennem analyse af konkrete værker og deres betydning, vil vi diskutere forskellige kunstteoretiske læsninger og fortolkninger af kunsten, og dermed også kunstens betydning i både et historisk og samtids perspektiv.
På kurset er udgangspunktet et samspil mellem introduktion til konkrete værker og kunstteoretiske læsninger og fortolkninger af værkerne. Dialogen er igennem hele kurset et vigtigt omdrejningspunkt.