Kunsthistorie

Fag i 1. periode ( 10. jan – 21. feb ), Formiddagsfag

Kunsten og forandringernes århundrede – og det der fulgte i kølvandet.

Kurset vil med udgangspunkt i forskellige værker introducere og diskutere udvalgte kunsthistoriske teorier, problemstillinger og metoder. Kurset koncentrerer sig om tematiske nedslag i kunsthistorien med hovedvægt på moderne kunst og samtidskunst.

Gennem diskussion og analyse af konkrete værker fra ex. 60´ernes neo-avantgarde, den historiske avantgarde, modernismen og postmodernismen, vil vi undersøge forskellige kunstteoretiske læsninger og fortolkninger af kunsten og dermed også kunstens betydning.
Vi vil diskutere spørgsmål om eksempelvis diskurs, kunst og kontekst, kulturindustri, sandhed og autenticitet. Kurset vil bevidst arbejde med, at kunstværket er andet og mere end et fysisk materiale, det er et “møde”; kunstværket som repræsentation og som betydning finder sted i ”dialogen”/ mødet med os, beskuerne: ”Hvad er det vi ser…?”.

Vi vil sammen belyse og diskutere dette “møde”, samt beskuerens og værkets roller. Fundamentet for undervisningens udspring: vi ser på konkrete værker, forelæsninger, diskussioner, tekster og aktiv deltagelse, hvor der bliver rig mulighed for at tilegne sig fagtermer.