Kunst og Identitet

Fag i 1. periode ( 14. augt. – 02. okt. ), Formiddagsfag

”KUNST ER KUNST”

… står der på en plakat på Institut for Kunst- og Kulturvidenskab på Københavns Universitet, et udsagn, der godt kan tolkes som et opråb til de utallige kunstkritikere, der forsøger at definere, hvad der er ”rigtig” kunst. Mange filosoffer, fra Aristoteles til Wittgenstein, har gennem tiden givet deres bud på, hvad kunst er for en størrelse, bud som hver især er interessante i deres egen ret, men konsensus udebliver. I dette kursus vil vi beskæftige os med tankens kunst, filosofi, og i stedet stille spørgsmålet ”hvorfor kunst? – med identitet og lykke som vores hovedfokus.

Kunst er, og har været, i stand til på demonstrativ vis at rejse spørgsmål om identitet, sociale roller og vores relation til hinanden som mennesker. Spørgsmål, der stadig er relevante den dag i dag. Hvad betyder tendensen til at skulle promovere sig selv på sociale medier f.eks. for vores evne til at se på os selv som hele mennesker på godt og ondt? Ser man på fan-kultur er det tydeligt, at den kunst vi engagerer os i betyder meget for vores selvforståelse og hvilke grupper vi identificerer os med, men er der i grunden en æstetisk forskel på at tage i operaen og det at se en actionfilm i biografen, og i så fald, hvad består den så i?

Undervisningen vil være indføring i, hvordan vi filosofihistorisk har forholdt os til nogle helt centrale begreber op igennem tiden, og hvordan de kan ses afspejlet gennem kunsten. Vi vil blandt andet tage fat på emner som personlig og social identitet, hvad det vil sige at være autentisk, personligt udtryk og lykke.

Med udgangspunkt i elevernes egne erfaringer og oplevelser vil vi gennem spændende, provokerende og pirrende debatter forholde os til, hvad kunst er for en størrelse og hvad den betyder for os som individer og samfund. Vi vil desuden inddrage musik, litteratur og billedkunst som konkrete eksempler undervejs i kurset. Det er på den måde også elevernes egne inputs, der bliver afgørende for, i hvilken retning undervisningen bevæger sig.

Dette kursus sigter imod at udvide elevernes horisont, ved at gå på opdagelse i kunstens mange filosofiske dimensioner og vil, forhåbentlig, gøre os lidt klogere på os selv i processen.