Kropsrelaterede Objekter

Efterår 2023, Fag i 1. periode E23, Formiddagsfag

Et studiefag /værksted hvor vi fremstiller objekter som kan bæres af eller på kroppen. Det kan være funktionelle, spekulative, dekorative, konceptuelle og/eller helt igennem

kropumulige objekter. Intentionen er at eksperimentere med kunstneriske udtryk hvor objekt og krop udgør en helhed. Materiale og medie afhænger af det udtryk som ønskes, men grundlæggende er det et praktisk studiefag/ værksted hvor vi konstruerer og afprøver hvordan objekterne fungerer på kroppen.

Der vil være forskellige meditationer og øvelser i brug af kroppens sanser til indsamling af viden om hvordan vi oplever verden omkring os.


Læs om værkstedet for Smykker