Installation

Eftermiddagsfag, Fag i 2. periode ( 28. Sep. - 13. Nov. )

Faget Installation er delt op i en teoretisk del der ligger som formiddagsfag og en praktisk del der ligger som et eftermiddagsfag. Det er ikke en nødvendighed at man vælger begge dele, man kan vælge dem helt uafhængigt af hinanden. Men naturligvis vil der være information og kundskaber fra formiddagsundervisningen der vil være vigtigt for eftermiddagsholdet og vice versa.

På formiddagsholdet vil vi se på en del forskellige installationskunstnere, og diskutere deres arbejder. Vi vil sætte de forskellige kunstneres arbejder i forhold til hinanden og tale om en egentlig kategorisering af de forskellige installationer. Der vil vises en del kunstvideo, og læsning af relevante tekster bliver også en integreret del af undervisningen.

Niels Bonde

 


Læs om værkstedet for Installation / Rum