Grafisk Design

Eftermiddagsfag, Fag i 2. periode ( 12. okt. – 13. nov. )

Grafisk design kan være en svær disciplin at indkredse og definere og er et område i konstant udvikling båret af ny teknologi og et samtidig retrospektivt udgangspunkt i sin egen relativt korte historie.

Dette forløb handler om at kommunikere eksempelvis et emne, produkt, tema, holdning, lyd osv. igennem et visuelt output.
Hvordan det visuelle output kommer til at tage sig ud er ikke noget, der er dikteret af en på forhånd defineret produktionsmetode, men produktionsmetoden og outputtet skal i højere grad lade sig definere af det man ønsker at kommunikere.

Ønsker man at udtrykke sin vrede over systematisk racisme eller sin kærlighed til trap-musik, hvordan gør man så det på den mest visuelt effektfulde måde og hvilke materialer og medier skal man tage i brug for at opnå det?

Dette forløb kommer til at have en praktisk og eksperimenterende tilgang til grafisk produktion. Vi vil afprøve en række forskellige måder at skabe grafik på, altid med det mål at pege tilbage på det vi gerne vil kommunikere. Forløbet vil indledende blive delt op i en række kortere projekter og workshops, for derefter at slutte af med en længere projektperiode hvor man kan arbejde i dybden med sit eget projekt.

Derudover vil både arbejdsgang og indhold tage udgangspunkt i kursisternes individuelle interesser inde for visuel kommunikation. Det er ikke et krav at have eller kunne diverse computer programmer og der vil være mulighed for både at arbejde digitalt og analogt.


Læs om værkstedet for Grafisk design