Grafisk design

Eftermiddagsfag, Fag i 1. periode ( 12. jan. – 1. mar. )

Grafisk design beskæftiger sig med at give form til et indhold og videreformidle en given følelse, et budskab eller en tematik gennem brugen af visuelle virkemidler – det være sig på coveret af et album, i opsætningen på en bogs sider, i et meme, der rejser rundt på internettet eller som et logo i nakken på en t-shirt.

På kurset vil vi gå undersøgende og eksperimenterende til værks og forsøge at åbne op for, hvad grafisk design kan være, og hvordan vi kan definere og bruge det på mange forskellige måder. Vi vil arbejde ud fra en tanke om, at design ikke kun behøver at begrænse sig til en kommerciel salgs-kontekst, hvor designeren pakker et indhold pænt ind til forbrugerne, men at design også kan ses som en form for tænkning; et kreativt og konceptuelt blik, hvormed vi på nye måder kan anskue forskelligartede problematikker og tematikker på. Vi skal sammen forsøge at bruge design, som et visuelt “sprog”, hvor vi kan stille spørgsmålstegn ved eksisterende eller fiktive situationer og observere og udfordre de visuelle konventioner, der omgiver os.

Undervejs på kurset vil vi:
vende ting på hovedet,
rive det i stykker,
rykke det lidt til højre,
og tilbage igen,
forstørre, 
fortryde,
fortvivles,
tage et skridt tilbage,
glædes,
klø os i håret,
prøve igen,
ctrl z’e,
skalere, skære, klippe,
åbne et vindue,
invertere,
sende det videre,
tænke tilbage,
og starte forfra igen

Kurset vil generelt være præget af en mere kunstnerisk tilgang og kræver intet forudgående kendskab til eller kundskaber inden for faget, så længe man har mod på at eksperimentere og udfordre sig selv. Vi vil både arbejde med digitale og analoge teknikker og sammen udforske nye udtryk, produktionsmetoder og vinkler på designfaget. Det er derfor intet krav, at man kan de forskellige programmer, men hvis man vil give sig i kast med dem, er der altid hjælp at hente. Kurset er, hvad vi i fællesskab vælger at gøre det til!


Læs om værkstedet for Grafisk design