Filosofi

Fag i 1. periode ( 8. jan – 19. feb ), Formiddagsfag

Sådan som verden ser ud lige nu, er det ikke en ulempe at kunne tænke sig om.
Hvert enkelt menneske ser ud til at være under konstant angreb fra alle sider om at skulle præstere, forbruge, udleve, passe ind, tage stilling og så videre.
At tænke filosofisk er en måde at tænke sig om. At reflektere kritisk – stille spørgsmål som ikke har entydige svar. Anskue emner ud fra forskellige vinkler. Tænke strukturelt, måske.
Kurset i filosofi har til formål at lære de deltagende at se på hvorledes verden, tænkning, menneske kan begribes og er blevet begrebet gennem filosofiske tekster, fiktionstekster, kunst film og andre praksisser som kan siges at filosofere.

Kurset kræver at eleverne giver sig tid til læsning og har en lyst til at lære begreber og deltage i dialog omkring stoffet. Det kræver til gengæld ikke at du er belæst, snarere at du gerne vil tænke.

Kan vi forstå det at være menneske? Kan vi se os selv og vores tænkning udefra?Kan man tale om det blufærdige, uden at det rødmer?