Digitalt Fotografi

Eftermiddagsfag, Fag i 2. periode E21

Fotografiet som et personligt kunstnerisk udtryk, Efterår 2021

I samtidskunsten bruges fotografiet meget bredt og på kurset vil vi eksperimentere med forskellige fotografiske tilgange og arbejdsmetoder.
I dette efterår vil kurset være en del af et samarbejde mellem Holbæk Kunsthøjskoles fotografi hold og Willumsens Museum I Frederikssund

Dette samarbejde opstår i forbindelse med en særudstilling med Edvards Munchs fotografiske selvportrætter, der åbner i september 2021. Udstillingen på Willumsen Museet vil vise Munchs fotografiske og iscenesatte selvportrætter og muligvis også nogle af hans grafiske værker. Derudover vil der også vises nogle af Willumsens fotografier i forbindelse med udstillingen.

Om Munchs fotografiske værker skriver museet:
I 1902 købte Edvard Munch sit første fotografiapparat. Dette brugte han flittigt til at eksperimentere med i nære omgivelser, ofte med sig selv foran linsen – på nerveklinikken, på stranden eller hjemme i haven. Munch var en nysgerrig fotograf, som ofte udnyttede effekten af tekniske «brølere» som anderledes kameravinkler, «fejl», fokus og bevægelse med lang eksponeringstid som gjorde, at kroppen blev gengivet på spøgelsesagtig vis. Den eksperimentelle tilgang er den samme som i malerierne og grafikken, men fordi Munch anså sig selv for at være amatørfotograf, viste han ikke fotografierne offentligt.

Vi satser på at samarbejdet udmønter sig i en udstilling i Mussets cafe eller på højskolen – eller begge steder.

Igennem undervisningen introduceres væsentlige fotografer primært i samtidskunsten – og I vil blive introduceret til mange genre og metoder. Det er en konstant vekselvirkning mellem dette, så viden inspirerer til selve processen og til at udfordre materialet og ideernes muligheder. Igennem hele kurset er der er stort fokus på dialogen, de kreative processer og ideudviklingen – kort sagt at nå ind til hvad der interesserer dig og styrke dette i et fotografisk udtryk. Vi vil have gennemgange med hele gruppen og jeg vil løbende have individuelle samtaler med jer med både vejledning og kritik.
Vi skal arbejde med lyssætning og fotografere manuelt med spejlreflekskamera. Vi vil arbejde med kameraet og forståelsen af dets funktioner og opnå viden om hvad der er muligt. Til at redigere billederne er Photoshop tilgængeligt på alle skolens computere og der vil være en introduktion til grundlæggende værktøjer på kurset – det jeg kalder det digitale mørkekammer. På kurset er primær fokus dog mere på indhold end teknik.

Kurset giver dig muligheden for at eksperimentere med og styrke dit personlige fotografiske udtryk. På kurset er det også muligt at bruge fotografiet i et mere udvidet felt – som projektioner, som del af installation eller som skulpturelle objekter.
Højskolen råder over digitale spejlreflekskameraer, fotolamper og stativer til udlån og en professionel inkjet-printer.


Læs om værkstedet for Digitalt fotografi