Design- & arkitekturhistorie

Fag i 2. periode ( 28. Sep. - 13. Nov. ), Formiddagsfag

Undervisningen i Arkitektur- og designhistorie vil have hovedfokus på arkitekturen. I vil blive præsenteret for udvalgte nedslag i den komplekse fortælling som arkitekturhistorien er – fortællingen om menneskets tilpasning til og beboelse af vores fysiske omgivelser. Arkitekturens historie kan læses som et koncentrat og tidsbillede af menneskets visioner, kultur og religion/filosofi samt af det konkrete steds klimatiske, geografiske og økonomiske betingelser m.m.

Arkitektur- og designhistorie kommer til at have et globalt fokus – med nedslag i arkitektur fra bl.a. Europa, den arabiske verden, Japan og Mexico. Med fokus på en række udvalgte perioder og enkelte arkitekters værker. Fra marokkanske landsbyer og den mexicanske modernist Barragan – til Le Corbusier og ny dansk arkitektur.
I vil blive præsenteret for en lang række inspirerende arkitektur- og designværker. Vi vil analysere arkitekturens form, konstruktion, funktion, rumforløb, tilpasning til omgivelserne, de kulturelle som kontekstuelle aspekter m.m. Vi skal se film, læse tekster og diskutere arkitektoniske værker og teorier samt udvalgte arkitekters arbejde og strategier.


Læs om værkstedet for Arkitektur