Design

Eftermiddagsfag, Fag i 1. periode ( 11. jan - 22. feb )

I dette kursus kommer du til at researche, ideudvikle, skitsere, prototype og realisere et produktdesign på baggrund af et designbrief. Du vil møde design, som en måde at handle på, en tilgang til et problem og en tilstand. Det sker ved at se, opleve, møde og interagere med verden.  Design er i denne verden, og vil noget med denne verden. Du er i denne verden, og vil noget med denne verden. Det er udgangspunktet.

Du vil blive introduceret for designprocesser og metoder, som vil give dig både håndgribelige og analytiske redskaber til at forløse ide til løsning. Der arbejdes i et felt mellem det intuitive og det analytiske. Det er leg og eksperimenter, som afsøgning for uventede muligheder og nye veje at gå. Det er verbalisering og udveksling af holdning og synspunkter, for at forstå og få indsigt.

Design i dette kursus bygger på en symbiotisk udveksling mellem tanke og handling, hvor ideer visualiseres, afprøves og diskuteres. Her opstår nye uventede muligheder. Det er her, at det nye design findes, og det skal du prøve at finde.

Kusus er for dig, der er nysgerrig på design. Kursus giver dig redskaber til at søge en designuddannelse på en designskole eller en akademisk designuddannelse på universitetet eller i en praksisorienteret designuddannelse university college eller professionsskole.

Kursus kræver ingen forkundskaber, blot at du er åben, interesseret og vil have det seriøst alvorligt sjovt.


Læs om værkstedet for Design