Arkitekturhistorie/teori

Fag i 2. periode ( 03. okt. – 13. nov. ), Formiddagsfag

Arkitekturen former rum vi kan leve i og skaber den ydre ramme om vores tilværelse. Arkitektur indgår altid i en kontekst – og forandrer den.

Med udgangspunkt i kendte værker analyserer vi relationen mellem rum, sted, funktion og oplevelse. Undervisningen i arkitekturhistorie og teori sætter fokus på arkitekturens betydning i en større historisk sammenhæng. Gennem forståelse for helhed og detalje undersøger vi struktur og rum, ma- teriale og konstruktion.

Undervisningen vil bestå af forelæsninger, indlæg og diskussioner.
Der vil indgå forløb med formidlingsprojekter, hvor tegning, fotografi, modelbyggeri og litteraturstudier vil være de primære læringsredskaber.


Læs om værkstedet for Arkitektur