Arkitekturens idéhistorie

Fag i 2. periode ( 2. mar. – 12. april ), Formiddagsfag

Oftest formidles arkitekturens historie som en kronologisk gennemgang af stiltræk og de forskellige perioders mest betydningsfulde arkitekter.
Dette kursus vil i stedet tage udgangspunkt i de mest betydningsfulde ideer.

Kurset vil have fokus på dialogen mellem teori og praksis, og deres instrumentelle relationer. Vi skal bag om arkitekturen – ’behind the scenes’ – til de ideer og ideologier, der driver arkitekternes arbejde, og de teoretiske problemer og diskussioner, der i særlig grad har formet disciplinen frem mod i dag.

Med udgangspunkt i arkitekturen skal vi linke udviklinger, bygninger, tendenser og teorier til de sociale og politiske kontekster de opstår i, og se, hvordan de underliggende strukturelle samfundsforhold også kommer til udtryk og bearbejdes i arkitekturen.

Kurset vil give en kritisk forståelse af den arkitektur, vi kan gå ud i verden og observere, men også vise hvordan vi kan bruge arkitekturen til at få en kritisk forståelse af både historien og samtiden.

Faget henvender sig både til dem, der er interesseret i arkitektur som disciplin og diskurs, og dem, der er interesseret i sammenhænge mellem samfund og kunstnerisk udvikling og historie bredt set.


Læs om værkstedet for Arkitektur