Arkitektur

Eftermiddagsfag, Fag i 2. periode ( 28. Sep. - 13. Nov. )

ENGAGERENDE ARKITEKTUR
Kurset i arkitektur handler om personligt og fælles engagement med arkitektur. Vi skal tegne, bygge og diskutere hvorfor og hvordan bygninger og byrum ikke bare er form, men også kritiske og solidariske bidrag til samfundet.
Vi skal tænke gennem tegning og konstruktion med plads til tvivl, til det stramme, målfaste, vilde og følsomme. Arkitekturkurset vægter risiko og eksperimenter frem for et forudsigeligt produkt. Du får skærpet dit kritiske blik gennem et projektforløb, hvor du både skal arbejde individuelt og i fællesskab. Arkitekturtegningerne vil blive diskuteret med input fra foredrag af en praktiserende arkitekt, studiebesøg til tegningsarkiver mm.. Du lærer en række teknikker til at arbejde præcist og udtrykke dig rumligt med afsæt i din egen lyst, omsorg, ansvarsfølelse og fascination.


Læs om værkstedet for Arkitektur