Arkitektur

Eftermiddagsfag, Fag i 1. periode F24, Forår 2024

Når arkitektur er bedst, er det fordi den gør en forskel. Og det kan den gøre, fordi en arkitekt har villet det! Derfor er arbejdet med arkitektur først og fremmest at ville noget med verden på en forslagsstillende måde.

Faget fokuserer på begreberne rum, form og ide. Gennem opgaver og øvelser, af varierende længde og intensitet, skal vi udforske og udfordre både andres og egne forestillinger om den formbare verden – midt mellem store armbevægelser og kirurgisk præcision.

Dialogen mellem ide og stof, og mellem produktionens forskellige medier, særligt tegning og model, åbner netop muligheden for at nedbryde vanetænkning og (gen)opdage gennem en eksperimenterende tilgang til stoffet.

Gennem forløbet bruger vi den ”klassiske kritiksituation”, som den foregår både på arkitektskolerne og private tegnestuer, som giver en unik mulighed for at lære at præsentere og perspektivere sin egen produktion, og blive god til at se og tale om forskellige tilgange til arkitekturen.

Uanset om man allerede nu tænker, at man vil søge ind på en af arkitektskolerne, eller man bare har lyst til at få arkitekturen mellem hænderne og ind under huden, vil faget give en forståelse af, og erfaring med, de metoder og processer det kræver, for at kunne arbejde forslagsstillende med verden. Eneste forudsætning er lysten til at arbejde arkitektonisk med sine ideer.


Læs om værkstedet for Arkitektur