Animation

Eftermiddagsfag, Fag i 1. periode ( 14. augt. – 02. okt. )

Vi går til arbejdet med animation, ud fra en legende og kunstnerisk tilgang.

Vi skal se en masse filmeksempler, og arbejde os igennem forskellige mindre opgaver.

Animationsmediet er en særlig omstændig genre og det er målet med forløbet, at eleven introduceres til forskellige metoder og i særdeleshed, hjælpes til at finde sit eget ståsted ifht fremgangsmåde og udtryksform.

Gennem flere forskellige opgaver, gives der mulighed for at se en udvikling i den enkelte elevs arbejde gennem forløbet, og der kan måske anes en rød tråd i den enkelte elevs interesseområde og kunstneriske udtryk.

Efter hver opgave præsenterer den enkelte elev sit arbejde for de andre, og på den måde inspirerer eleverne gennem forløbet hinanden, og den enkelte elev lærer samtidig at tale om proces og resultat, og får derved muligheden for at lære sit eget udtryk bedre at kende.

Vi vil berøre de forskellige trin i en klassisk animationsproces. Ideudvikling, visuel planlægning, storyboard, animatic, animation og efterarbejde.

Vi vil også arbejde med den mere intuitative tilgang til animerede filmiske sekvenser, som man fx ser dem i billedkunst og musikvideoer.

Kurset henvender sig til de, der bare er nysgerrige på det animerede medie, og på filmmediet eller de som måske vil søge ind på Kunstakademiet eller animationslinien på Den Danske Filmskole.

Kurset har fokus på det visuelle udtryk, og en undersøgelse af hvordan den enkelte elev kan bruge det individuelt, nærmere end på teknik.

På kurset arbejdes der med 2 D, samt stopmotion(analog 3 D).

Vi lever i en tidsalder, hvor man kan google sig til lærings-videoer og derfor er der på kurset størst fokus på det indholdsmæssige og kunstneriske.

Det tekniske vil blive introduceret, sådan at alle kan være med, og derefter tages der udgangspunkt i den enkelte elevs individuelle behov.

Læs mere om faget Animation her


Læs om værkstedet for Animation