Analogt Fotografi

Fag i 2. periode ( 22. feb. – 10. april ), Formiddagsfag

Fotografiet er altid af en anden verden. Uanset hvad kameraet rettes imod, uanset hvor primitivt apperaturet og hvor fummel-fingret fotografen er, vil en anden verden altid være til stede i det færdige billede. Vi vil genlæse fotografihistorien og rykke den ud af et teknologifikseret jerngreb og i stedet for at fokusere på, hvad fotografi er til forskel fra andre medier kan vi i samtiden stille masser af spørgsmål forfra som :
Hvad er et fotografi ? Hvad er et kamera ?
Spørgsmålene vil vi belyse v.hj.a. det eksperimenterende analoge fotografi og metodiske undersøgelser som fx. at konstruere kameraer af papkasser og spande og undersøge hvordan verden ser ud herigennem, fremkalde film og eksperimentere med kemi i mørkekammeret for efterfølgende at gå i dialog med digitale muligheder.
Hvad er lys og tid i fotografi ?
Fotografiet standser tiden, konkret og fysisk og stiller ved sin blotte væren spørgsmålet : HVOR skal tiden standses og HVORFOR ?
Det felt er altid nyt


Læs om værkstedet for Analogt fotografi