Analogt Fotografi

Kursus C: 03. juli - 16. juli, 2016 ( 6150 kr )

Kurset vil give indblik i og fortrolighed med fotoanaloge processer og skubbe grænserne for, hvordan vi opfatter fotografi gennem forskellige eksperimentelle metoder som :
PIN-HOLE FOTOGRAFI – Vi bygger eget kamera til PIN-HOLE fotografering dels på fotopapir og film med efterfølgende fremkaldelse i mørkekammer.
FOTOGRAMMER – Helt uden kamera arbejdes der med FOTOCOLLAGE direkte på fotopapir i mørkekammeret til sort/hvide FOTOGRAMMER i både negativ og positiv.

På kurset vil vi desuden snuse til flere ALTERNATIVE KEMISKE METODER som :
CAFFENOL – en alternativ filmfremkalder blandet af kaffe og C-vitamin.
CYANOTOPI – eller BLÅTRYK , der er en af de ældste fotoprocesser vi kender, hvor stofferne Jern og Kalium blandes til en lysfølsom emulsion som påføres trykpapir, der efter tørring kan eksponeres i sollys og fremkalde et cyanblåt billede.
LIQUID LIGHT – en færdigblandet flydende emulsion, der gør det muligt at fremkalde sort/hvide motiver på forskellige typer papir , pap, træ m.m.

Kurset kræver ingen fototekniske forudsætninger og det er muligt at låne analoge kameraer på skolen , dog er det en fordel at medbringe sit eget kamera og blive fortroligt med det. Film , fotopapir og kemi kan købes på skolen.


Læs om værkstedet for Analogt fotografi