Plads til kunst! Vi er overbevist om, at kunsten bør have en langt større plads i samfundslivet. Det frirum som kunsten giver, gør os mere menneskelige og verden til et bedre sted. Velkommen til Kunsthøjskolen i Holbæk

Kunsthøjskolens sommerkurser
er startet og i gang.

Som en del af den anden fase af genåbningen, åbnede højskolerne igen den 27. maj!
Efter en periode med megen uvished om hvorvidt sommerkurserne kunne gennemføres, glæder det os nu at kunne byde velkommen til endnu en sommersæson på Kunsthøjskolen. Vi har gjort hvad vi kan, for at minimere smitterisikoen ved at indfører særlige regler og tiltag – som har til formål at minimere smitterisikoen ved Coronavirus.
.

De konkrete retningslinjer for Kunsthøjskolen i Holbæk følger de generelle retningslinjer for højskoler i Danmark, som er udarbejdet i samarbejde med FFD Folkehøjskolernes Forening i Danmark, og som har været til høring i Sundhedsstyrelsen og ved Arbejdstilsynet.

Ved ankomsten vil der foreligge en mere detaljeret beskrivelse af reglerne; særligt reglerne omkring spisestuerne og måltiderne, fællestoiletter og fællesrum.
Reglerne har afsæt i Sundhedsstyrelsens vejledning “Covid-19: Forebyggelse af smittespredning” gældende fra den 10. maj 2020, samt andre relevante vejledninger fra sundhedsmyndighederne

Vi tror og håber på at Kunsthøjskolen trods de nye betingelser, også denne sommer kan være et sted der giver plads til høj faglighed, til fællesskab og Plads Til Kunst.

Læs indlægget om Forberedelser til sommerkurserne 2020 ->

Lange kurser

Fagtilbuddet på Kunsthøjskolen afspejler et bredt kunstbegreb, hvor du kan afprøve og udvikle dine evner inden for mange forskellige kunstneriske discipliner. Alt undervisning på Kunsthøjskolen bliver varetaget af engagerede kunstnere, som har en stor erfaring indenfor deres fag. Igennem vejledning og undervisning i de forskellige fag, kan Kunsthøjskolen hjælpe til med at producere kvalificeret ansøgningsmateriale til de videregående kunstneriske skoler: Kunstakademier, Arkitekt- og Designskoler.

Sommer-kurser

Også i 2020 tilbyder vi korte sommerkurser af 8 eller 14 dages varighed. Det første kursus starter lørdag den 13. juni. Sommerkurserne på Kunsthøjskolen er højskolekurser præget af en høj faglighed og et intenst, sprudlende socialt liv med diskussioner, foredrag, koncerter og andre fælles arrangementer. På kurserne får du mulighed for at fordybe dig i en enkelt kunstnerisk disciplin.