Vi er overbevist om, at kunsten bør have en langt større plads i samfundslivet. Det frirum som kunsten giver, gør os mere menneskelige og verden til et bedre sted. Velkommen til Kunsthøjskolen i Holbæk +

Lange
kurser

Fagtilbuddet på Kunsthøjskolen afspejler et bredt kunstbegreb hvor du kan afprøve og udvikle dine evner inden for mange forskellige kunstneriske discipliner. Al undervisning på Kunsthøjskolen bliver varetaget af engagerede kunstnere, som har en stor erfaring indenfor deres fag. Igennem vejledning og undervisning i de forskellige fag kan Kunsthøjskolen hjælpe til med at producere kvalificeret ansøgningsmateriale til de videregående kunstneriske skoler: kunstakademier, arkitekt- og designskoler.
 

Efterår 2014 Forår 2015

Sommer-
kurser 2014

I løbet af sommeren 2014 tilbyder vi igen 2 korte kurser af henholdvis 8 dages og 3 kurser af 14 dages varighed. Det første kursus starter den 14. juni. Sommerkurserne på Kunsthøjskolen er højskolekurser præget af en høj faglighed og et intenst, sprudlende socialt liv med diskussioner, foredrag, koncerter og andre fælles arrangementer. På kurserne får du mulighed for at fordybe dig i en enkelt kunstnerisk disciplin. Se programmet for sommeren 2014 her på hjemmesiden, hvor du også kan tilmelde dig online.
 

Sommer 2014
Home