Udstilling på Kunsthøjskolen - Maleri

Fernisering efter anden
periode

Så er forårets anden periode forbi og elevernes værker fra holdene i arkitektur, analogt fotografi, video, design og maleri/tegning blev behørigt udstillet rundt om på skolens værksteder.

SE VIDEO OG BILLEDERNE FRA UDSTILLINGEN


Video og film på højskole

At forholde sig til billede
og kød

Videoholdet har forholdt sig til dilemmaet i, at videobilledet ikke kan berøres fysisk men at kroppen og kødet kan lige her og nu. De otte studerende på holdet, der indledningsvis havde fået en introduktion til at filme og klippe, fik hver især til opgave at skabe en film, hvor dette dilemma blev behandlet. Det kom der otte helt forskellige film ud af.

Se to af filmene her


Selvportrætsopgave på
tegneholdet

Maleri/Tegning ved Daniel Milan

Stregen og strøget

På et intensivt tegnekursus har Tegning/Maleri gennemgået: Streg, kontrast, komposition, tid og rum, bevægelse, lyd serialitet, titel mm. – afsluttende med portræt/selvportræt. Nu gælder det så en egentlig billedkunstnerisk værkproduktion samt en afsluttende præsentation af denne.

Se billeder


Marmorering workshop

Marmorering -
weekend-workshop

Weekend-workshop med arbejder lette som skyer og farver på vand

Der var i weekenden workshop i Hannedammen, hvor de studerende og deres gæster eksperimenterede med marmorering ud fra en traditionel tyrkisk metode, der hedder Ebru. Ordet har sin oprindelse i det persiske ord Ebr, som betyder ”ligesom sky” og ordet beskriver egentlig metoden, der går ud på at male på vand, hvorefter man overfører farverne til papir.

Se billederne


Forårsfernisering på analogt
fotografi

Tirsdag aften var der fernisering med de første værker af holdet for analogt fotografi. Holdet havde fået til opgave at genkalde og genskabe et erindringsrum og fastholde det som et fotografisk vidnesbyrd.
Under billederne var der maskinskrevne beskrivelser af erindringerne skrevet af en anden end den, der oprindligt havde erindringen. På den måde blev fortolkningen og formidlingen til en fælleserindring.

Se billederne


Skulptur på Kunsthøjskolen

Fernisering efter første
periode

Fredag d. 21. februar var der fernisering i skolens værksteder med seks ugers arbejder skabt med ord, akryl, pixels, ler og beton. Det begyndte med litteraturholdets oplæsning af egne tekster. Herefter fulgte besøg på værkstederne for maleri, fotografi, keramik og skulptur.

Se billederne fra udstillingen


Collage på højskole

Collage - Forår 2014

Ferninsering for Collage
Collage ved Niels Bonde

Torsdag aften var der fernisering med værker af holdet fra Collage. De studerende havde hver især skabt interessante arbejder fyldt med udtryk, indhold og tvetydige tolkningsmuligheder.

Se billederne


Foredrag på højskole

Kunsthøjskolen inviterer i de kommende uger
til fire offentlige foredrag.

Vi indleder mandag den 24. februar kl 19 med et debatmøde med 4 kandidater til Europaparlamentet.

Karen Melchior (RV) – Christine Sidenius (SF) – Lave K. Broch (N – Folkebevægelsen mod EU) og Nils Juhl Andreasen (V).

Debatmødet starter kl. 19. og kommer bl.a. til at handle om Europa og den kristne kultur, uddannelse og globalisering, spændingsfeltet Vesteuropa-Østeuropa med fokus på urolighederne i Ukraine, flygtningeproblematikken og visionerne for Danmark.

Se også de andre foredrag


Keramik - Kursus - F14

”Transformer” en genstand
- Keramik

De studerende på keramik har fået til opgave at transformere en given genstand og digte videre på formen for at fortælle en helt ny historie.

Læs om opgaven og se billederne


Maleri cafe

Kryptozoologi

Cafeen på Kunsthøjskolen er blevet dekoreret af studerende fra Maleri.

Kryptozoologi – total barok dekoration af et rum med jeres egne fabeldyr. 3 dage derpå fernisering. Tænk på formater. Lav små tegninger der senere med overheadprojektoren skal projiceres stort op på væggen. Vælg tegninger der skal males på væggen i cafeen, hvor de dannet et stort fællesbillede. I laver hver især en del af udsmykningen, til sidst samles det på væggen som en ruminstallation.

Se billederne


Bank & Rau Workshop

Lone Bank og Tanja Rau inviterede for nylig de studerende til vin, ost og workshop. Her ville de dele deres glæde ved at forme og braide et fælles produkt. Braiding handler om at sammenflette tre eller flere tråde af fleksibelt materiale, som fx tekstil i en kompleks struktur, og aftenens arbejde kommer nu til at indgå i Bank & Raus udstiling på Den Fri fra d. 28. februar.

Se billederne


The Uncanny Valley

GET REAL - The Uncanny
Valley

Vi har lavet video værker på baggrund af hypotesen; The Uncanny Valley, der første gang blev teoretiseret i 1970 af den japanske robotdesigner Masahiro Mori. Hypotesen går ud på, at jo tættere en robot eller en anden ikke-menneskelig enhed ligner eller reagerer som et rigtigt menneske, vil det blandt visse mennesker forårsage en reaktion af afsky og væmmelse. Ordet Valley oversættes i denne sammenhæng til ”dyk” og refererer til det sted i den grafiske fremstilling af hypotesen hvor disse mennesker oplever de negative følelsesmæssige reaktioner på mødet med robotter, der ligner og opfører sig ”næsten menneskeligt”.

Underviser: Nis Rømer, teknik: Anders Møller

Se video værkerne


Optagelses – designskole, arkitektskole og kunstakademie

Optagelsesprøverne 2014 - designskoler,
arkitektskoler og kunstakademier

Update! Se ny version for 2016:
Optagelsesprøverne 2016 – designskoler, arkitektskoler og kunstakademier

Her kommer deadlines og vigtige datoer for optagelse 2014 på danske designskoler, arkitektskoler og kunstakademier.

Se datoer


Introworkshop - Forår
2014

TEKST, BILLEDE & IDENTITET
V. Søren Lose & Claus Handberg Christensen

Den første dag laver vi en individuel øvelse, et selvportræt med tekst, som fortæller hvem vi hver især er, hvordan vi opfatter os selv, og slutter af med at lave en fællespræsentation.
Anden dag går vi i grupper for at lave en kollektiv øvelse, hvor vi forener den enkeltes resourcer i kunstnergrupper, som skal have et navn, en identitet og et mål. Vi slutter igen af med en fællespræsentation.


Indsamling til
"Ladeprojektet"

Til alle dem som gerne vil støtte Kunsthøjskolen i Holbæk

I de sidste to år har vi diskuteret ombygningsmuligheder for vores
store lade som har potentiale til at blive det fysiske centrum for højskolens undervisning hvor billedkunstnere, arkitekter, designere og multimedie kunstnere kan udveksle idéer og gennemføre fælles projekter. Samtidig kan et stort centralt udstillingsrum / maleratelier etableres.

Læs mere