Optagelses – designskole, arkitektskole og kunstakademie

Optagelsesprøverne 2015 - designskoler,
arkitektskoler og kunstakademier

Update! Se ny version for 2017:
Optagelsesprøverne 2017 – designskoler, arkitektskoler og kunstakademier

Her kommer deadlines og vigtige datoer for optagelse 2015 på danske designskoler, arkitektskoler og kunstakademier.

Igennem vejledning og undervisning i de forskellige fag kan Kunsthøjskolen hjælpe dig til at producere kvalificeret ansøgningsmateriale til de videregående kunstneriske skoler.


Kunstakademiets Designskole

Hjemmeopgaven
I hjemmeopgaven får du stillet en designopgave, som du har to uger til at besvare. Opgaven offentliggøres på designskolens hjemmeside den 8. april kl. 12.00

Afleveringsfrist
Din besvarelse skal være skolen i hænde senest 22. april 2015 kl. 12.00.

Link: Optagelse på Kunstakademiets Designskole

Åbent hus på arkitekt-, design- og konservatoruddannelserne i København.
Fredag den 6. februar kl 15-19
Læs mere her: https://kadk.dk/kalender/aabent-hus-2015


Designskolen Kolding

Hjemmeopgaven
Du kan se og hente hjemmeopgaven her på vores hjemmeside fra d. 25. marts kl. 12.00.

Afleveringsfrist
Designskolen Kolding skal have modtaget din hjemmeopgave og din portfolio senest d. 13. april kl. 12.00.

Link: Optagelse på Designskolen Kolding


Læs om faget Design på Kunsthøjskolen


Kunstakademiets Arkitektskole

Fra 2015 er det kun muligt at søge optagelse genem kvote 2 på arkitektuddannelsen.

Hjemmeopgaven
Du finder hjemmeopgaven på www.kadk.dk fra mandag den 16. februar 2015.

Afleveringsfrist
Din besvarelse af hjemmeopgaven skal være os i hænde senest søndag den 15. marts kl. 12.00. Tilmelding på http://www.optagelse.dk/ senest den 15. marts.

Link: Optagelse på Kunstakademiets Arkitektskole

Åbent hus på arkitekt-, design- og konservatoruddannelserne i København.
Fredag den 6. februar kl 15-19
Læs mere her: https://kadk.dk/kalender/aabent-hus-2015


Arkitektskolen Aarhus

Fra 2015 er det kun muligt at søge optagelse genem kvote 2 på arkitektuddannelsen.

Hjemmeopgaven
Du finder hjemmeopgaven på skolens hjemmeside

Afleveringsfrist
Din besvarelse af hjemmeopgaven skal være os i hænde senest søndag den 15. marts kl. 12.00. Tilmelding på http://www.optagelse.dk/ senest den 15. marts.

Link: Optagelse på Arkitektskolen Aarhus


Læs om faget Arkitektur på Kunsthøjskolen.


Det kongelige danske kunstakademi

Registrering
Gebyret for at søge optagelse er 750,00 kr i 2015. De modtager ansøgninger i perioden Fredag d. 6. februar til og med fredag d. 6. marts – Indbetalingen skal være modtaget på Billedkunstskolerne senest d. 6 marts.

Indlevering/ Indsendelse
Sidste frist for elektronisk indlevering af værker er onsdag d. 11. marts 2015.
Fysiske værker skal indleveres d. 9. og 10. april 2015.

Link: Optagelse på Det kongelige danske kunstakademi


Det Jyske kunstakademi

Registrering

Optagelse 2015 finder sted i maj/juni. Inbetaling af bedømmelsesgebyr 500 kr.: senest torsdag den 30. april

Indlevering
Mandag den 18. maj 2015 i tidsrummet kl. 10.00 – 15.00
(Modtagelse af værker efter dette tidsrum accepteres ikke)
Ca. 20 ansøgere udvælges til samtale, som finder sted mandag den 1. juni og tirsdag den 2. juni.

Link: Optagelse på Det Jyske kunstakademi


Det Fynske Kunstakademi

Registrering
Akademiet tager imod ansøgninger til deres 5-årige videregående, billedkunstneriske uddannelse fra mandag d. 16. februar. Deadline er 1. april, 2015 kl. 12.00. Det Fynske Kunstakademi opkræver et gebyr på 550 kr.

Indlevering
Se ansøgningsformularet her

Link: Optagelse på Det Fynske Kunstakademi (PDF)


Kunsthøjskolen har en lang række fag der er relevante hvis du søger ind på et kunstakademi, herunder:
Maleri, visuel kultur, installation, lyd, skulptur, foto


The Animation Workshop i Viborg

Åbent hus
Onsdag den 4. februar 2015 afholder The Animation Workshop åbent hus

Registrering, link til portfolie og motiveret ansøgning.
Ansøgningsformularen på www.optagelse.dk er tilgængelig fra 1. februar, og deadline for ansøgninger er 15. marts klokken 12:00. Efter ansøgningsfristen vil et optagelsesudvalg vælge de ansøgere, der skal indkaldes til optagelsesprøver og -samtaler

Du skal også sende en motiveret ansøgning på engelsk, hvor du angiver den linje, du søger ind på og inkluderer et link til dit digitale portfolie.

Link: Optagelse på The Animation Workshop i Viborg


På Kunsthøjskolen er der mange relevante fag der kan bruges til forberedelse herunder: Visuel Kultur og tegneserie, maleri og tegning.