Introworkshop - Forår
2014

TEKST, BILLEDE & IDENTITET
V. Søren Lose & Claus Handberg Christensen

Den første dag laver vi en individuel øvelse, et selvportræt med tekst, som fortæller hvem vi hver især er, hvordan vi opfatter os selv, og slutter af med at lave en fællespræsentation.
Anden dag går vi i grupper for at lave en kollektiv øvelse, hvor vi forener den enkeltes resourcer i kunstnergrupper, som skal have et navn, en identitet og et mål. Vi slutter igen af med en fællespræsentation.