Indsamling til
"Ladeprojektet"

Til alle dem som gerne vil støtte Kunsthøjskolen i Holbæk

I de sidste to år har vi diskuteret ombygningsmuligheder for vores
store lade som har potentiale til at blive det fysiske centrum for højskolens undervisning hvor billedkunstnere, arkitekter, designere og multimedie kunstnere kan udveksle idéer og gennemføre fælles projekter. Samtidig kan et stort centralt udstillingsrum / maleratelier etableres.

Men vores projekt er afhængig af jeres hjælp. Vi har brug for jeres idéer, jeres faglig råd og ikke mindst for jeres økonomiske støtte. Vi arbejder p.t. på at komme under den såkaldte ”momskompensationsordning” som ville betyde at skolen kunne få refunderet en del af den moms vi betaler ved indkøb og en evt. ombygning. Den økonomiske aflastning vil gøre vores byggeprojekt billigere og derved også give mulighed for at realisere flere af vores drømme. Efter vores vurdering mangler vi kun et punkt for at opfylde kravet om at blive godkendt til ordningen. Vi skal dokumentere at vi har mindst 100 donationer om året som. Myndighederne ser gaverne som et bevis på Kunsthøjskolens “folkelig opbakning”. Derfor vil jeg bede jer om at støtte ”ladeprojektet” med en økonomisk gave. ( Det ministerielle krav er min. 1 kr.). Det vil forhåbentlig generere lidt kapital til projektering af projektet samt gøre det muligt at søge om godkendelse under ”momskompensationsordningen”. Jeres donation har derved dobbelt værdi. For at kunne dokumentere indgåede gaver skal vi bede om at anføre CPR-nr.( personnummer) på indbetalingen. Bliver vi godkendt vil I også have mulighed for at trække gaven fra i skat. Vi har oprettet en ”gavekonto” til formålet. Danske Bank reg: 3208 konto: 11144705.( IBAN:DK4230003551089886 Swift: DABADKKK ) Donationen kan også indbetales kontant på Kunsthøjskolens kontor. For at kunne overholde deadline til ansøgningen skal beløbet være på skolens konto inden den 18. september . Jeg vil gerne understrege at jeres bidrag udelukkede vil blive betragtet som donation og ikke medfører efterfølgende forpligtigelser.

Tusind tak for jeres hjælp Med venlig hilsen

Michael Nielen / forstander

Laden på kunsthøjskolen