Architecture for a new
society

I september 2009 gik Lehman Brothers konkurs i USA. Det satte gang i en kædereaktion. Verdensøkonomien brød sammen og regeringer opløstes. I 2017 fik en hidtil ukendt anarkistisk fraktion adgang til den nyudviklede fungussky fra et fransk militær depot i Hausmann skoven uden for Paris. Fungusskyen angriber bygninger og menneskeskabt infrastruktur og får den til at forvitre og formulde indenfor ganske få måneder, men lader al biologi intakt tilbage. Bomben blev udløst og ligger nu som en sky over København. Alt hvad der var solidt blev til jord. I 2019, 10 år efter Lehman krakkede er København blevet til landskab og mark. Arkitekturholdet 2012 har bygget arkitekturen til det nye samfund.

Alexander Breland har tegnet transportnettet til den nye by, hvor park- og vandinfrastruktur danner grundlaget for byens videre udvikling. Silke Xenia har kombineret et high-tech supermarked med en børnehave så indkøb og børnehentning kan udføres samtidigt og presset dermed lettes på børnefamilierne. Linnea Langfjord Christensen arbejder med offentlige rum, hvor den flade plads er afløst af planer der tilter og indeholder nye former for interaktivitet. Signe Walther har integreret urban agrikultur og boliger i et 160m højt marktårn. Sofie Højgaard Hansen danner mulighed for nye urbane livsformer med boreplatforms lignende øer i flere etager ud for Københavns kyst. Marie Hjørnholm har designet biblioteket for den nye tid, hvor det digitale er tæt forbundet med højkvalitets offentlige rum. Lånersystemet er udvidet så alle kan registrere ting f.eks. en tophue, som andre så kan låne. Bára Hansen laver et alderdomshjem formet som et uendelighedstegn hvor udsigt og location er optimere for de ældre og den ene halvdel af ottetallet er børnehave og vuggestue, så de ældre og unge kan have glæde af hinanden. Jonatan Ben-Ami har lavet et rensningsanlæg af høj arkitektonisk kvalitet så det kan indtage en central placering i byen som offentligt rum.

Signe Walther og Silke Xenia præsenterer en særudstilling om bærbar arkitektur. Ansøgerne til arkitektskolen viser deres ansøgningsprojekter.

Arkitektur, Kunsthøjskolen i Holbæk, forår 2012
underviser Nis Rømer